Предварителната регистрация за ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ 2018 приключи

Моля заповядайте да се регистрирате като посетител на входа на специализираното изложение за склад, логистика, транспорт ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ 2018.