Контакт

Контакт с организаторите:


ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

тел.: 02 808 1840, 02 958 0030
Изпратете ни E-mail

Регистрацията за посещение ще бъде отворена през април.

ЗА УЧАСТНИЦИ

За включване като изложител в ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ 2019,
моля свържете се с организатора:
БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД
Лице за контакт: Илияна Балабанова
тел. 02 958 0031, 02 808 1848, 02 958 0030
моб. 0888 220 261
Изпратете ни E-mail