Мастерклас сред оживлението на ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ

15.06.2018

Мастерклас сред оживлението на ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ

Този клас е необичаен. Не само защото се провежда в работна среда, а и защото хората си тръгват с много нови контакти и идеи за бъдещата си работа.

Когато импровизираната зала в новопостроената логистична база на карго-партнер се напълни с хора, ние, организаторите от Българска Транспортна Преса, разбрахме, че сме намерили точния формат за споделяне на добри практики в логистиката. Дори шумът от провеждащите се демонстрации с машини за склада на щандовете на изложителите се приемаше с усмивка и разбиране - все пак са дошли да видят ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ.

Пръв пред колегите си застана домакинът Антон Стойков, който разказа как екипът на карго-партнер оптимизира своята работа в склада и доставките. В презентацията му имаше няколко акцента - ролята на базата при съхранението и обработването на стоките, използването на нови поколения софтуер при управлението на доставките, умението да се откриват и задържат хора за работа при високо натоварване и наличието на модерна техника и технологии.
И за да докаже, че наистина е полезно не само за хората, които търпеливо чакаха за лична среща с г-н Стойков, Мастерклас "Управление на склада и доставките" помогна на двама студенти от Техническия университет да получат лично от управителя покана за стажуване в карго-партнер и надяваме се за работа.

На 15 юни лектори в Мастеркласа ще бъдат Калоян Първов от Кока-Кола и Боян Джамбазов от Мувио Лоджистикс. Часът започва точно в 11.