Учебен център Професионал

Учебен център Професионал

Фирмата организира различни курсове за оператори на мото- и електрокари, багери, фандроми, автокранове и др.

За провежданите курсове от ПУЦ Професионал разполага с необходимото оборудване - мотокари, кранове, ПСМ и модерни кабинети за обучение на курсистите.

Учебната база е съобразена с всички нормативни изисквания на Министерство на Образованието и европейските изисквания за обучение на работници и специалисти за придобиване на правоспособност за мотокаристи, строители в леката и тежка промишленост и др. Организацията в сътрудничество с нейните партньори разполага с повече от 150 места за обучение в кабинетите си в София и неограничен преподавателски ресурс.

При организиране на курсове изискващи използването на тежка техника като: мотокаристи, електрокаристи, багеристи, кранисти и други ПУЦ Професионал ООД има сключени договорни отношения за сътрудничество и партньорство с редица водещи компании в България.