ОПТИМ-АЛ

ОПТИМ-АЛ

Фирмата е софтуерна компания, която предлага интегрирани системи за управление на логистични процеси, контрол на производството, RFID решения, локализация в реално време (RTLS), управление на активи, събиране на данни.

На своя щанд ОПТИМ-АЛ ще представи специализирани решения за складов мениджмънт, управление на работните процеси и контрол на производството. Акцент ще бъде поставен на Дигиталната Трансформация,  внедряването на нови технологии и ИТ решения за измерване на KPI, IIoT (Industrial Internet of Things).   

Наред със специализираните решения за складов мениджмънт, ОПТИМ-АЛ предлага на своите клиенти възможност за дигитализиране на отделни операции и процеси, събиране на данни в реално време, което осигурява видимост и аналитичност на оперативния мениджмънт чрез единна платформа.