Логистични системи на Логистика в действие 2018

Логистични системи на Логистика в действие 2018

Логистични системи ООД е доставчик на системни решения в областта на складиране и дистрибуция.

Акцент в представянето им на изложението е оптимизацията на производства и дистрибуция и постигане на FIFO поток, бърз достъп до необходимите продукти, минимизиране на времето за набиране и максимизиране на ефективността на процеса.
Един от основните инструменти за оптимизация е Картон Лайф Система от стелажи (CLS), основана на FIFO принципа. Освен ясна проследимост, тя позволява и разделяне на потоци, оптимизира набирането и зареждането на продуктите, скъсява времето за обработка на поръчки и процеси.
Друг инструмент са колички, улесняващи работата и ускоряващи придвижването на материалните потоци при гарантирана ергономия и избягване на рискове. Огромното разнообразие е съчетано с немско качество, покрито с 10 годишна гаранция.
Традиционно ще бъдат представени автоматизираните вертикални складови системи на Haenel GmbH.