Условия на състезанието на ШОУ В СКЛАДА 2016

Условия на състезанието на ШОУ В СКЛАДА 2016

Състезанието е за майсторство и бързина при управлението на кари. В него могат да вземат участие по един представител от фирма, който притежава свидетелство за управление на кари. Отчита се време и майсторско маневриране.


СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИ 2016


Състезанието за майсторско управление на кари по време на ШОУ в СКЛАДА 2016
се проевежда в 4 етапа.

Следното видео ви запознава най-общо със състезанието.

 

Какво включва всеки от четирите етапа през 2016 г. се вижда по-подробно във видеоклиповете по-долу.


Вижте какво включва ЕТАП 1:

 

Вижте какво включва ЕТАП 2:

 

Вижте какво включва ЕТАП 3:

 

Вижте какво включва ЕТАП 4:

 


За повече информация се обръщайте към организатора на ШОУ В СКЛАДА 2016
БТП - Българска Транспортна Преса.